Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013

Για την επικοινωνία μας

Παρότι έχουμε σελίδα στο Facebook, γιατί υπάρχει πολύς κόσμος που το χρησιμοποιεί για να ενημερώνεται, δεν προτρέπουμε στην χρήση του. Αντιθέτως, στην εγκατάλειψή του. Είναι το χειρότερο κοινωνικό δίκτυο και κατασκευαστικά και χρηστικά και από άποψης αντιμετώπισης των χρηστών του. Η δε ανάπτυξή του γίνεται με τον πλέον αντιεπαγγελματικό τρόπο. Χάνονται μηνύματα, εξαφανίζονται δημοσιεύσεις, προβλήματα εμφάνισης και συμβατότητας πάρα πολλά και αδιόρθωτα... Από κάθε άποψη πρόκειται για μία απαράδεκτη κατάσταση.
Διαθέτουμε όμως προφίλ και σελίδα στο δίκτυο Google+ και θα σας προτείναμε αυτά για την επαφή μας. Εκεί φαίνεται ότι έχει γίνει πιο σοβαρή, πιο ασφαλής και πιο ποιοτική εργασία. Οπότε:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου