Τρίτη 23 Αυγούστου 2016

Το δέντρο της Παράδοσης


"Η Παράδοση είναι ένα δέντρο, από το οποίο δεν μπορείς να διασώσεις το ένα ή το άλλο κλαδί, εγκαταλείποντας το υπόλοιπο στην καταστροφή: ο θάνατος του κορμού θα παρασύρει μαζί του στον θάνατο και το κλαδί που προσπαθείς να σώσεις ανοήτως, αποσπασματικά από το σύνολο στο οποίο οργανικά ανήκει."

Placido Procesi (περιοδ. "Vie della Tradizione")
http://www.accademiaprocesi.it/placido-procesi

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016

Πνευματικές αξίες και οικονομικισμός


"Οι πνευματικές αξίες και οι ανώτερες βαθμίδες της ανθρώπινης τελειότητας δεν έχουν σχέση είτε με την παρουσία ή την απουσία της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Η αντίληψη ότι η ανέχεια είναι πάντα μια πηγή αθλιότητας και φαυλότητας και ότι οι «προηγμένες» κοινωνικές συνθήκες αντιπροσωπεύουν το αντίθετο, είναι ένα παραμύθι των υλιστικών ιδεολογιών, που αυτοδιαψεύδονται όταν υποστηρίζουν τον άλλο μύθο, σύμφωνα με τον οποίο οι «καλοί» είναι με την πλευρά του λαού και των καταπιεσμένων εργαζομένων και όλοι οι «κακοί» βρίσκονται με την πλευρά των πλουσίων τάξεων οι οποίες είναι διεφθαρμένες και εκμεταλλεύτριες. Και τα δύο είναι παραμύθια.
Στην πραγματικότητα οι αληθινές αξίες δεν έχουν αναγκαία σχέση με καλύτερες οι χειρότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Μόνο όταν αυτές οι αξίες τοποθετούνται στην πρώτη γραμμή είναι πιθανό να προσεγγίσουμε ένα σύστημα αποτελεσματικής δικαιοσύνης, ακόμα και στο υλικό επίπεδο.
Μεταξύ αυτών των αξιών μπορούμε να συμπεριλάβουμε, το να είσαι ο εαυτός σου, την διαμόρφωση μια ενεργής αποπροσωποποίησης, την αγάπη της πειθαρχίας και γενικά την ηρωϊκή στάση απέναντι στη ζωή. Κόντρα σε όλες τις μορφές δυσαρέσκειας και κοινωνικού ανταγωνισμού, κάθε άτομο πρέπει να παραδέχεται και να αγαπά την θέση στη ζωή που ανταποκρίνεται περισσότερο στην φύση του, αναγνωρίζοντας έτσι τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να αναπτύξει το δυναμικό του. Θα πρέπει να δίνει ένα οργανικό νόημα στην ζωή του και να πετυχαίνει την τελειοποίησή του, εφόσον ένας τεχνίτης που εξασκεί σωστά την τέχνη του είναι σίγουρα ανώτερος από ένα βασιλιά που δεν ζει σύμφωνα με το αξίωμα του. Μόνο όταν τέτοιοι παράγοντες έχουν βαρύτητα, θα επιτύχουν οι μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό και οικονομικό πεδίο, και θα εφαρμοστούν χωρίς αρνητικές συνέπειες, δίκαια, χωρίς να παρερμηνεύεται το ουσιώδες με το επιπρόσθετο. Αν δεν υπάρξει μια ιδεολογική αποτοξίνωση και μια αλλαγή νοοτροπίας, κάθε αλλαγή θα είναι επιφανειακή και θα αποτυγχάνει να αγγίξει τις βαθύτερες ρίζες της κρίσης της σύγχρονης κοινωνίας, προς όφελος των δυνάμεων της εκτροπής."
Ιούλιος Έβολα

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2016

Τα Ιμαλάϊα και η κατανόηση της κρίσης του σύγχρονου κόσμου.


Ένα video από το "Economics of Happiness" (2011) το οποίο συνοψίζει σε 30 λεπτά την αιτία της κρίσης του σύγχρονου κόσμου, αλλά και την λύση.