Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013

Λυκώρεια σε μια έρημη χώρα...

Σκληροί καιροί - μαλθακές ιδέες. Η Λυκώρεια υπάρχει για να καλλιεργήσει το πνεύμα της περιπέτειας, της κοινότητας, της συντροφικότητας, της έρευνας, της μαχητικότητας, της φυσικής ζωής, της αυτοβελτίωσης. Το Ιπποτικό ιδεώδες που θα φέρει έναν Νέο Άνθρωπο και έναν Νέο Πολιτισμό.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου