Σάββατο 27 Απριλίου 2013

"V.N.J." Φλάνδρα


"Εμείς είμαστε η Νεολαία! Σε μας ανήκει το μέλλον! Αντιλαμβάνεστε όλοι σας το καθήκον που αυτό συνεπάγεται; Έχουμε ισχυρή επίγνωση ότι αυτό που κυριαρχεί στον παλιό κόσμο δεν μπορεί να δώσει καμία αξία στη ζωή μας. Έχουμε την ισχυρή επίγνωση μίας νέας νεολαίας που αποβλέπει σε κάτι νέο και ιερό."
Vlaams Nationaal Jeugdverbond www.vnj.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου