Πέμπτη 11 Απριλίου 2013

Αιώνιες αξίες ενάντια στη σύγχρονη παρακμή

Οι εκδόσεις Πεμπτουσία αποτέλεσαν μία από τις πιο σημαντικές προσπάθειες για την παρουσίαση στην ελληνική γλώσσα βιβλίων σχετικών με την Αιώνια Σοφία, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα γραπτά των σημαντικότερων Παραδοσιολόγων. Λειτούργησαν ουσιαστικά μέχρι το 1996, μεταφράζοντας μεταξύ άλλων έργα του Rene Guenon, του ιδρυτή του ρεύματος του Περενιαλισμού Frithjof Schuon και του καθηγητή Nasr. "Η ολοκληρωμένη γνώση της ανθρώπινης φύσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της γνώσης του Κέντρου του άξονα, η οποία περιέχει επίσης τις ακτίνες και το στεφάνι". Αυτό το βιβλίο είναι ένα μήνυμα στον σύγχρονο κόσμο, από τους F. Schuon, S.H. Nasr, G. Eaton, L. Northbourn, Μ. Πάλλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου