Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Δίκαιο: ένας διάλογος για τη δικαιοσύνη βασισμένος στην Πολιτεία του Πλάτωνα