Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Αλλάζοντας τον κόσμο!

Η ομάδα του Ridgedale εκπαιδεύει εκατοντάδες αγρότες και καλλιεργητές στις πιο πρωτοποριακές και αποδοτικές μεθόδους ολιστικής διαχείρισης της γης και δημιουργίας λειτουργικών οικοσυστημάτων. Πρόκειται για το πιο βόρειο αγρόκτημα περμακουλτούρας στην Ευρώπη. Στην Σουηδία. Δημιουργήθηκε αρχικά με στόχο να αποτελέσει ένα παράδειγμα αγροδασικής φάρμας, αλλά εξελίχθηκε σε ένα κέντρο μεγάλης αλλαγής νοοτροπίας πολλών ανθρώπων, διδάσκοντας εκτός από την περμακουλτούρα και την βιώσιμη οικονομία και κοινοτικά συστήματα.
www.ridgedalepermaculture.com