Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Σαν ένα τόξο


"Η ζωή σαν ένα τόξο, η ψυχή σαν το βέλος, το Ανώτερο Πνεύμα ο στόχος."
(Αρχαίο ινδικό ρητό.)