Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Τα Ιμαλάϊα και η κατανόηση της κρίσης του σύγχρονου κόσμου.


Ένα video από το "Economics of Happiness" (2011) το οποίο συνοψίζει σε 30 λεπτά την αιτία της κρίσης του σύγχρονου κόσμου, αλλά και την λύση.