Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Friedrich Schiller: "Aesthetics"

Απόσπασμα από το έργο του Φρειδερίκου Σίλλερ  ''Περί της αισθητικής παιδείας του ανθρώπου''.
(Friedrich Schiller - On the Aesthetic Education of Man in a Series of Letters - Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, 1794)