Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Sean Connery (1930 - 2020)

 "My view is that to get anywhere in life you have to be anti-social. Otherwise you'll end up being devoured."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου