Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014Μας αφορά όλους. Η καταστροφή των τροπικών δασών της νοτίου Αμερικής είναι ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την αλλαγή του κλίματος της Ευρώπης με σημαντικά λιγότερες βροχές. Τα προβλήματα σήμερα δεν είναι περιορισμένα στην χώρα του κάθε λαού, αλλά είναι παγκόσμια και απαιτούν παγκόσμιες συμμαχίες. (Η Λυκώρεια κινείται σε αυτή την λογική ήδη με την παγκόσμια συμμαχία κατά των τροποποιημένων σπόρων, αλλά και αρκετών ομάδων αλληλεγγύης.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου