Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014

Συμμαχία για έναν κόσμο χωρίς μεταλλαγμένα

Ο σκοπός της Παγκόσμιας Συμμαχίας ενάντια στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και καλλιέργειες, (Global GMO Free Coalition) δεν είναι να υποκαταστήσει τις υπάρχουσες κινήσεις, αλλά να δημιουργήσει συνεργασίες που θα ενισχύσουν τη συλλογική μας επιρροή.

Ακολουθώντας τις καλύτερες πρακτικές άλλων παγκόσμιων κινημάτων (Αντι-πυρηνικό κίνημα, Deep Sea Conservation Coalition, κ.α.), η GGFC θα παρέχει τον τόσο αναγκαίο παγκόσμιο συντονισμό για την αντιμετώπιση των επιχειρημάτων της βιοτεχνολογικής βιομηχανίας, όσον αφορά τις καλλιέργειες μεταλλαγμένων σπόρων αλλά και των φυτοφαρμάκων που προωθούν.
Η GGFC θα φέρει μια πραγματική αλλαγή, τόσο στην δημόσια σφαίρα όσο και σε κυβερνητικούς κύκλους, σχετικά με τα σημαντικά θέματα που αφορούν τα μεταλλαγμένα.

Η GGFC έχει 5 ειδικούς στόχους:

Να αποκτήσει όσο δυνατόν μεγαλύτερη πρόσβαση στα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το κίνημα ενάντια στα μεταλλαγμένα - η φωνή της συμμαχίας μας θα διαχειριστεί με μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει τις απόψεις των συνεργαζομένων.

Να παρέχει την επέμβαση ειδικών, όταν αυτό χρειάζεται, σε κάθε σημείο του κόσμου όπου συζητούνται σημαντικές πολιτικές σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και καλλιέργειες από εθνικές κυβερνήσεις ή κοινωνικές οργανώσεις.

Να παρέχει λεπτομερή επιστημονικά επιχειρήματα και με βάση την πραγματικότητα, τόσο μέσω των Μέσων ενημέρωσης όσο και μέσω επιστημονικών δικτύων, θέτοντας έτσι υπό αμφισβήτηση το σημερινό μονοπώλιο της επιστήμης στα Μεσα, από επιχειρηματικούς και εταιρικά ελεγχόμενους οργανισμούς όπως το Science Media Centre.

Να εντείνει την ευαισθητοποίηση του κοινού στα «καυτά» θέματα σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και καλλιέργειες και τα συναφή τους φυτοφάρμακα, μέσω δημόσιων εκδηλώσεων, συμμετοχή διασημοτήτων και μέσων ενημέρωσης.

Να βελτιωθεί η παγκόσμια ικανότητα άσκησης πίεσης από τους εταίρους της GGFC, χρησιμοποιώντας επαφές και τεχνικές άσκησης πίεσης παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται από άλλες παγκόσμιες οικολογικές κινήσεις. - Η άμεση επαφή με τις κυβερνήσεις θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι του έργου της GGFC.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου