Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

Θάρρος και Διαύγεια

γιατί μερικές φορές το να πεθαίνει κανείς, είναι ένας άλλος τρόπος να υπάρχει.